VISIONAIR

Rondom het thema Visionair wordt het XIVe lustrum der C.S.F.R. gevierd.

De C.S.F.R. is in 1951 opgericht door visionaire leden. Zij hadden een visie, op basis van de grondslag van de Reformatie. Dat roept de vraag op hoe wij, als leden van de C.S.F.R. anno 2021, visionair in het leven staan. Onze visie wordt gevormd door diezelfde grondslag, maar de tijd is veranderd. Er komt veel op ons af, waartoe wij ons hebben te verhouden. Daarom is het thema van dit lustrumjaar ‘Visionair’. We hopen dat dit thema aanleiding is om met elkaar in gesprek te gaan over de grondslag, waarbij we ook de verhouding tussen de C.S.F.R. en de samenleving naar voren willen brengen.

Vanuit dit uitgangspunt wordt aan een lustrumbundel gewerkt. Hierin worden meerdere onderwerpen uitgewerkt, waarin ook de discussie wordt gezocht met mensen die er een andere visie op mens en maatschappij opnahouden. Aan de hand van vijf subthema’s wordt geprobeerd om iets te laten zien van het dispuut (Lat. disputatio) wat de C.S.F.R. wil zijn voor haar leden en achterban. Thema’s die raken aan het leven van alledag worden op deze manier besproken.

Daarnaast zal op 18 september tijdens het lustrumcongres de houding van een christen in de maatschappij centraal staan in een lezing van Isabella Wijnberg. In het middagprogramma gaan we met hulp van Hans-Martien ten Napel dieper in op artikel 23 Grondwet, over de onderwijsvrijheid. Met de discussie binnen het CDA bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen en de bredere discussie over de scheiding tussen kerk en staat is dit een actueel thema geworden. Dit belooft een enerverende en leerzame dag te worden, omlijst met mooie muziek van Vocaal Ensemble Sola Musica.

%d bloggers liken dit: